Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Tập viết 1 > (86 bài)

Voluyenvietnetcacnetcobanchobechuanbivaolop1.jpg

Vở Luyện chữ cho bé chuẩn bị ...

Ngày gửi: 2018-07-04 17:45:27

Giupbetapto29chucaivietthuongtieuhocvn.jpg

Vở tập tô 29 chữ cái viết thư...

Ngày gửi: 2018-07-04 17:40:51

GiaoanLuyenvietchudeptieuhoc12buoitieuhocvn.jpg

Giáo án Luyện viết chữ đẹp Ti...

Ngày gửi: 2018-06-03 01:54:17

Vui_ve.jpg

tập viết 8. vui vẻ

Ngày gửi: 2018-05-13 16:14:33

Tuoi_cuoi.jpg

tập viết 8. tươi cười

Ngày gửi: 2018-05-13 16:14:07

Ngay_hoi.jpg

tập viết 8. ngày hội

Ngày gửi: 2018-05-13 16:13:34

Do_choi.jpg

tập viết 8. đồ chơi

Ngày gửi: 2018-05-13 16:12:41

Chu_maujpg.jpg

tập viết 8. chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 16:11:39

Xua_kiapg.jpg

tập viết bài 7. xưa kia

Ngày gửi: 2018-05-13 16:09:41

Nga_voi.jpg

tập viết bài 7. ngà voi

Ngày gửi: 2018-05-13 16:07:50

Mua_dua.jpg

tập viết bài 7.mùa dưa

Ngày gửi: 2018-05-13 16:07:13

Ga_mai.jpg

tập viết bài 7. gà mái

Ngày gửi: 2018-05-13 16:04:33

Xua_kia.png

tập viết bài 7. chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:57:27

Nga_voi.png

tập viết bài 7. chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:56:55

Mua_dua.png

tập viết bài 7. chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:56:36

Ga_mai.png

tập viết bài 7. chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:55:23

Nho_kho.jpg

tập viết bài 6. nho khô

Ngày gửi: 2018-05-13 15:49:47

La_mia.jpg

tap viet bai 6.lá mía

Ngày gửi: 2018-05-13 15:39:45

Ca_tre.jpg

tap viet bai 6. cá trê

Ngày gửi: 2018-05-13 15:38:58

Bai_6_chu_mau.png

tập viết bài 6, chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:37:22

Pha_co.jpg

tập viết bài 5.phá cỗ

Ngày gửi: 2018-05-13 15:33:26

Cu_ta.jpg

tap viet bai 5. cử tạ

Ngày gửi: 2018-05-13 15:32:28

Bai_5_chu_so.jpg

tập viết bài 5.chữ số

Ngày gửi: 2018-05-13 15:30:34

Bai_5_ca_ro.png

tập viết bài 5.cá rô

Ngày gửi: 2018-05-13 15:28:37

Bai_5_tho_xe.png

tập viết bài 5.chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:27:19

Bai_5_cu_ta.png

tập viết bài 5.chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:22:01

Bai_5_chu_so_.png

tap viet bai 5. chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:20:51

Bai_5_ca_ro.png

tap viet bai 5. chữ mẫu

Ngày gửi: 2018-05-13 15:19:53

Tho.jpg

bài 4,thơ

Ngày gửi: 2018-05-13 15:12:40

Bai_4_Chu_mau.png

bài 4. hình 1

Ngày gửi: 2018-05-13 15:08:59

Le_phep.jpg

bai 3. hình 4.lễ phép

Ngày gửi: 2018-05-13 15:07:17

Co.jpg

hình 3.cọ

Ngày gửi: 2018-05-13 15:03:52

Bo1.jpg

hình 2. bờ

Ngày gửi: 2018-05-13 15:02:53

Bai_3hinh_1.jpg

hinh 1

Ngày gửi: 2018-05-13 14:54:47

Be.jpg

hình 2

Ngày gửi: 2018-05-12 16:58:31

Bai_2hinh_1jpg.jpg

hình 1

Ngày gửi: 2018-05-12 16:58:13