Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > (15 thư mục)


Toán học 1 (2680 bài)
 • HINH_2.png
 • HINH_1.png
 • HINH_3.png

 • HINH_6.jpg
 • HINH_5.jpg
 • HINH_4.jpg

 • Thủ công 1 (2 bài)
 • GiangSinhfull2017.swf
 • Nhan_dia.jpg

 • Học vần 1 (1 bài)
 • A.swf

 • Tập đọc 1 (3122 bài)
 • Bai_21_On_tap__Hinh_3.jpg
 • Image_29.jpg
 • Image_331.jpg

 • Chính tả 1 (0 bài)

  Kể chuyện 1 (31 bài)
 • Game.swf
 • Su_tich_hoa_mau_don.jpg
 • AVSEQ02.flv

 • Tập viết 1 (83 bài)
 • Vui_ve.jpg
 • Tuoi_cuoi.jpg
 • Ngay_hoi.jpg

 • Đạo đức 1 (1858 bài)
 • 12239295_1724516254435145_1255678140278262668_o.jpg
 • DSCN1509.jpg
 • 54.jpg

 • Tiếng Anh 1 (0 bài)

  Âm nhạc 1 (1409 bài)
 • Mp3
 • Mp3
 • Que_Huong_Mua_Xuan__Tam_Ca_Hoa_Mat_Troi.flv

 • Mĩ thuật 1 (1089 bài)
 • AP_DUNG_DAY_MI_THUAT_LOP_1_THEO_PHUONG_PHAP_DAN_MACH.jpg
 • IMG_20170412_161321.jpg
 • IMG_20170324_101119.jpg

 • Thể dục 1 (0 bài)


 • M2U00963.flv
 • So_ket_hk1.swf
 • Chum_Anh_GV_va_HS_thap_huong_Tai_DTN.swf