THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753850
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5121166
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3354636
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164563
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133804
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673550
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620391
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2417199