THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5790638
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5580492
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3429681
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190384
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139745
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688714
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626500
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2488656