THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5766460
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5302553
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3374184
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3176194
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3136027
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2677750
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2621991
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2434431