THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5910976
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5844887
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3490149
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3216021
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3145643
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2711908
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2635640
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2598264