THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5823447
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5811371
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3460774
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3199970
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143261
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2700966
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2629114
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2521408