Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > (18 thư mục)


Toán học 5 (1056 bài)
 • BaitaponTetToanTiengVietLop5.jpg
 • BaitapcuoiTuanToan5Tuan9.jpg
 • BaitapcuoiTuanToan5Tuan6.jpg

 • Khoa học 5 (1102 bài)
 • TuyenchonGiaoanBantaynanbotLop5tieuhocvn.jpg
 • Videoplayback.flv
 • Trang_1292.jpg

 • Kĩ thuật 5 (335 bài)
 • IMG_0711.jpg
 • IMG_0443.jpg
 • IMG_0436.jpg

 • Tập đọc 5 (603 bài)
 • Nghe_nhan_lam_tranh_dong_ho.jpg
 • BaitapcuoiTuanTiengViet5Tuan22.jpg
 • BaitapcuoiTuanTiengViet5Tuan17.jpg

 • Chính tả 5 (1 bài)
 • Tai_xuong_2.jpg

 • Kể chuyện 5 (37 bài)
 • Tieng_Vi_Cam_O_My_Lai.flv
 • DatCaMau.flv
 • ViMuonDan.flv


 • BaitapcuoiTuanTiengViet5Tuan13.jpg
 • BaitapcuoiTuanTiengViet5Tuan12.jpg
 • BaitapcuoiTuanTiengViet5Tuan11.jpg

 • Lịch sử 5 (1497 bài)
 • HoangNgocHuyen2.flv
 • Qua_dua_2.jpg
 • Keo_dua.jpg

 • Địa lý 5 (1158 bài)
 • Luoc_do_cac_khu_vuc_Chau_A.jpg
 • Ban_do_4.png
 • Ban_do_2.jpg

 • Đạo đức 5 (285 bài)
 • Mp3
 • Mp3
 • Mp3

 • Tiếng Anh 5 (262 bài)
 • DE_CUONG_ONTAP_5.flv
 • Mp3
 • IMG_0956.jpg

 • Âm nhạc 5 (1821 bài)
 • FullSizeRender_12.jpg
 • 20170329_162249.jpg
 • 20170329_162238.jpg

 • Mỹ thuật 5 (2388 bài)
 • 44161772_1083073015197241_8635864843414405120_n.jpg
 • 44161772_1083073015197241_8635864843414405120_n.jpg
 • Sam_0077.jpg

 • Tin học 5 (55 bài)
 • Thong_thu_11_anh_clc01.jpg
 • CNTT.jpg
 • Spk20791.jpg

 • Thể dục 5 (76 bài)
 • 6DONG_TAC_THANG_BANG.jpg
 • 5DONG_TAC_PHOI_HOP.jpg
 • MVI_0023.flv

 • 14184355_1260224857352024_4718564393044816195_n.jpg
 • Tai_xuong_3.jpg
 • IMG_1964.flv