Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > (18 thư mục)


Toán học 4 (362 bài)
 • BaitaponTetToanTiengVietLop4.jpg
 • 46409592_503348633479709_1972899102932860928_n_500.jpg
 • 46302906_2024097717628758_6368492298652614656_n_500.jpg

 • Khoa học 4 (693 bài)
 • Pt5.jpg
 • Nguonnuoc2_1.png
 • Images.jpg

 • Kĩ thuật 4 (264 bài)
 • WP_20150905_07_41_55_Pro.jpg
 • WP_20150905_07_40_52_Pro.jpg
 • Anh_4.jpg

 • Tập đọc 4 (1679 bài)
 • 8_De_Kiem_tra_Tieng_Viet_Lop_4_Giua_hoc_ki_2.jpg
 • Tuyen_chon_8_de_kiem_tra_Tieng_Viet_2_Lop_4.jpg
 • ScreenHunter_32_Oct_26_0729.gif

 • Chính tả 4 (0 bài)

  Kể chuyện 4 (73 bài)
 • Tranh.png
 • Tranh.png
 • Tranh.png

 • Trang_nguyen_tieng_viet_Lop_4_Vong_8.jpg
 • Trang_nguyen_tieng_viet_Lop_4_Vong_7.jpg
 • Trang_nguyen_tieng_viet_Lop_4_Vong_6.jpg

 • TachiecbutmayNhatBanmetangmaemyeuquy2.jpg
 • Taplamvan4Trang72Tuan7LuyentapxaydungdoanvanVao2jpg.jpg
 • Taplamvan4Trang52Tuan5VietthuKiemtraviet.jpg

 • Lịch sử 4 (526 bài)
 • Ba_Trung_xuat_quan.jpg
 • Ba_Trung_Trac_den_no_nuoc_tra_thu_nha.jpg
 • Ba_Trung_chien_thang.jpg

 • Địa lí 4 (1085 bài)
 • Clip_dia_ly_cTinh.flv
 • 12176891_1227446297272279_826983822_n.flv
 • 20150609_110021.jpg

 • Đạo đức 4 (254 bài)
 • O_nhiem_khong_khi.png
 • O_nhiem_nguon_nuoc.png
 • Xa_rac_bua_bai.png

 • Tiếng Anh 4 (308 bài)
 • Mp3
 • Nhan_vat_tieng_anh_345_vector.jpg
 • IMG_0939.jpg

 • Âm nhạc 4 (684 bài)
 • DEN_TRUONG_CUNG_MUA_XUAN.flv
 • 33147970_265497983993872_7051539510584147968_n.jpg
 • 33147953_265497970660540_5411037775048736768_n.jpg

 • Mĩ thuật 4 (513 bài)
 • Lotly.jpg
 • Images_2.jpg
 • Images.jpg

 • Tin học 4 (27 bài)
 • Thuyen_va_bien.png
 • Huong_dan_tao_2_man_hinh_trinh_chieu_tren_powerpoint.flv
 • Huong_dan_ky_thuat_trinh_chieu_2_man_hinh.flv

 • Thể dục 4 (10 bài)
 • 4DONG_TAC_LUNG_BUNG.png
 • 3DONG_TAC_CHAN.png
 • 2DONG_TAC_TAY.png