Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Phước Hậu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thcstk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Kiều
Quận/huyện Huyện Tháp Mười
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Phạm Thanh Truyền, Phạm Thanh Truyền
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1029 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 173 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này