Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thanh Truyền
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Yenkhoa1979
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Kiều
Quận/huyện Huyện Tháp Mười
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Huỳnh Phát Tấn, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 325 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1101 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này