Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Mỹ thuật > Mỹ thuật 6 > (2352 bài)

SGK My thuat 6 - 3.4.jpg

Đường tầm mắt

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 3.5.jpg

Điểm tụ

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 4.1.jpg

Mẫu vẽ nhìn ở các góc độ khác...

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 4.2.jpg

Vẽ khung hình của vật mẫu

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 4.3.jpg

Cách vẽ hình

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 4.4.jpg

Cách vẽ đậm nhạt

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 5.1.jpg

Tranh màu của học sinh

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 5.2.jpg

Tranh bút dạ và sáp màu của h...

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 5.3.jpg

Mảnh hình, hình vẽ trong tranh

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 6.1.jpg

Một số hình thức trang trí

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:55

SGK My thuat 6 - 1.1.jpg

Một số họa tiết cổ

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:54

SGK My thuat 6 - 1.2.jpg

Họa tiết trên trang phục của ...

Ngày gửi: 2007-07-12 15:21:54