Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Duy Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Vũ Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Thảo
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 466 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34078 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này