Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Bé Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS và THPT Mỹ Quý
Quận/huyện Huyện Đức Huệ
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Xích, Bùi thị Mai Loan
Đã đưa lên 140 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 78 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 85802 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này