Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Lương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Ngư Hoá
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 588 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1805 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này