Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Đăng Hải
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THPT Lý Tự Trọng
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 690 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6150 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này