Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Sơn Kim 2
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Trần Thị Tịnh, Phan Thị Diễm Lê
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 11 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 129 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này