Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Tơ
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Trực Thanh
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Nguyễn Trường Quý, Hoàng Văn Học
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 627 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3551 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này