Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Quốc Vinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thayvinhth
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Tân Hồng
Quận/huyện Huyện Tân Hồng
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 348 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2483 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31934 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này