Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Ánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Trần Phú
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu hsg
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 320 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 30 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 94 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này