Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hong Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Sơn Kim 2
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu 20 năm công tác tại trường Mầm non
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 350 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 52 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2699 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này