Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Lành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Rùm
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 54 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 335 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20818 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này