Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mađaguôi
Quận/huyện Huyện Đạ Huoai
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trần Phi Long, Lê Thị Thúy
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 756 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9581 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này