Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thân Thị Thanh, Lê Xuân Long
Đã đưa lên 465 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 139 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 159875 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này