Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Thùy Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lê Xuân Long, Thân Thị Thanh
Đã đưa lên 875 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 47 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 126314 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này