Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phòng GD-ĐT Thanh Oai
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Xác thực bởi Bùi Thị Kim Anh, Bùi Thị Kim Anh
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 81 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6295 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này