Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Dien Tuyet
Giới tính Nữ
Website https://dientuyet.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng
Quận/huyện Thành phố Sóc Trăng
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Xác thực bởi Hoàng Diệu, Thái Minh Túc
Đã đưa lên 652 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 761 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35712 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này