Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Dien Tuyet
Giới tính Nữ
Website https://dientuyet.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng
Quận/huyện Thành phố Sóc Trăng
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Xác thực bởi Phòng Giáo Dục, Hoàng Diệu
Đã đưa lên 649 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 685 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35305 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này