Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Giới thiệu SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT- ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 308 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4069 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 334239 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này