Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Viên
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Vũ Thị Hướng, Nguyễn Văn Dũng
Đã đưa lên 324 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 246 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 348 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này