Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Lê Trường Giang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Hoàng Phúc, Dương Minh Diệp
Đã đưa lên 293 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3150 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29173 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này