Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lợi
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Sơn Lễ
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Thị Thúy Hằng
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 145 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 20 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4694 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này