Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nganphosongyeu
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Hoà
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Tham gia giảng dạy Tiếng Việt tại Lào tháng 9/2009 - 8/2011
Xác thực bởi Nguyễn Trường Giang, Phan Duy Nghĩa
Đã đưa lên 1127 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 623 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 528 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 197183 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này