Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Phi
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phong Vân
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Giới thiệu Là GVG cấp tỉnh; CSTĐ cấp tỉnh (được tặng Bằng khen của các CT tỉnh: Đào Xuân Cần; Phạm Thị Hải Chuyền; Thân Văn Mưu; Bùi Văn Hải)
Xác thực bởi Trần Văn Phi, Đặng Thị Xuân
Đã đưa lên 98 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 47 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6979 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này