Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lí Khang An
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị THPT An Ninh
Tỉnh/thành thanh pho
Giới thiệu co 3 hs gioi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1961 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 470 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này