Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lịch Hội Thượng
Quận/huyện Huyện Trần Đề
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 483 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5784 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này