Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Mai Thị Hồng Thuỷ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Thanh Sơn
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 285 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này