Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Thị Bình Yên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Xán
Quận/huyện Huyện Tây Sơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Văn Ngữ, Võ Kỳ Sơn
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 74 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này