Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Nguyễn Duy Thì
Quận/huyện Huyện Bình Xuyên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Công nghệ
Giới thiệu Giải nhì GVG cấp tỉnh năm học 2014-2015
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 538 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5573 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này