Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Ánh Dương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Huyện Mang Thít
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu giao vien
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 809 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11111 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này