Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TS. NGND. Nguyên Đình Sắc
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị Trường THPT Bắc Đông Quan
Quận/huyện Thành phố Phủ Lý
Tỉnh/thành Hà Nam
Giới thiệu giaith­­uong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1457 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1991 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này