Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Thệ
Quận/huyện Huyện Giang Thành
Tỉnh/thành Kiên Giang
Xác thực bởi Lê Trung Chánh, Hà Quang Minh
Đã đưa lên 152 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57682 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này