Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoa Hướng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1601 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 37501 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này