Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Sang Le Minh
Giới tính Nam
Website https://lmsang1986.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Đồng Nai
Quận/huyện Huyện Nhơn Trạch
Tỉnh/thành Đồng Nai
Xác thực bởi Hoàng Thị Kim Tuyết, Minh Trí Nguyễn
Đã đưa lên 757 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 871 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2613 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này