Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thu Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thanh Liêm B
Quận/huyện Huyện Thanh Liêm
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 241 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 662 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này