Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Chương
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT
Quận/huyện Huyện Nam Trà My
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My
Xác thực bởi Đoàn Văn Hậu, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 481 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 179 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này