Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Thi Thanh Huon
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/MAI_HUONG_1985
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đỗ Động
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Loan
Đã đưa lên 319 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 170 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7414 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này