Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Hoàng Thu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ba Chúc
Quận/huyện Huyện Tri Tôn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 93 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5960 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 137893 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này