Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Sinh Long
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học B Hải Minh
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 127 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 900 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11051 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này