Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Văn Linh
Quận/huyện Thị xã Tây Ninh
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 591 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4625 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này