Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Lam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Vĩnh Sơn
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 269 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 530 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34716 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này