Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Website https://nguyetminh65.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Nam Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Giới thiệu Là viên dạy giỏi cấp thành phố
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Đinh Đức Quang
Đã đưa lên 189 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 313 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2255 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21208 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này