Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Hoài
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngochoaibg
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Huyện Lạng Giang
Quận/huyện Huyện Lạng Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Sinh học, Tin học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 47 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6605 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15089 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này