Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Thanh Hải
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dũng Tiến
Quận/huyện Huyện Thường Tín
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Giáo viên giỏi huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 64 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1192 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28025 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này