Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Tân Trào
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Giới thiệu giáo viên giỏi cáp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 763 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15967 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này